Nasıl Ortaya Çıktı ve Gelişti?

        İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana, insanların ihtiyaçları sürekli artma eğilimindedir. 19. yüzyılda ise insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Sanayi Devrimi ortaya çıktı ve gelişti. Sanayi devrine olan bu geçişle beraber insanların ihtiyaçlarını karşılamakta güçlüklerle karşılaşılan üretimler yerine aynı anda birçok sayıda çeşitli malzemeler üreten, ürettiği bu malzemelerle beraber hizmet veren piyasa sektörü karşımıza çıkmıştır.

         Daha büyük ve geniş çaplı işletmeler, sanayiler ortaya çıkmış ve bu gelişen işletmelerin daha fazla çalışan kişi, hammadde, üretim, pazarlama ihtiyacı ve bütün bu bileşenlerin yönetilmesi sorununu ortaya çıkarmıştır. Bu noktada makine mühendisleri sanayideki üretim yapan makineleri tasarlayıp geliştirirken, işletmeciler ise şirketin yönetimi ve ekonomik konularla ilgilenmekteydi. Ancak üretimi planlayan, süreci yöneten, şirketteki harcamaları, üretimi, karı optimum hale getiren ve verimliliği sağlayan kişilere duyulan ihtiyaç gün geçtikçe arttı. İşte tüm bu gelişmeler ve beklentiler Endüstri Mühendisliği’nin ortaya çıkışını sağlayan nedenlerdir.